Miten kouluttautua nannyn työhön?

Miten kouluttautua nannyn työhön?

Nanny tarkoittaa lastenhoitajaa, joka työskentelee perheen kodissa. Suomessa ei kouluteta varsinaisesti nannyjä, vaikka kasvatusalan koulutus meillä onkin hyvin laadukasta ja ulkomaillakin arvostettua. Suomalainen varhaiskasvatuksen koulutus tähtää kuitenkin pääasiassa päiväkodeissa työskentelyyn.

Nannyn työhön sisältyy paljon muutakin kuin pelkkä lasten hoito ja kasvatus. Laaja-alaisimman ja maailmalla arvostetuimman nannyn tutkinnon voi suorittaa Britanniassa opinahjossa nimeltään Norland College. Norlandissa opiskellaan mm. turvallisuutta, itsepuolustusta, ruoanlaittoa ja monia muita taitoja, joita tarvitaan juuri nannyn työssä. Tutkinnon suorittaneet hoitajat sijoittuvat kovapalkkaisiin tehtäviin ympäri maailmaa mm. kuninkaallisten ja muiden julkimoiden perheisiin.

Miksi koulutus on tärkeä?

Vaikka nannynä voi periaatteessa työskennellä ilman alan koulutustakin, yhä useampi perhe haluaa nykyään koulutetun hoitajan. Koulutetun hoitajan palkkataso on myös yleensä parempi kuin kouluttamattoman. Kokemuksemme mukaan perhe valitsee useammasta vaihtoehdosta hyvin harvoin kouluttamattoman hoitajan, jos koulutettuja hoitajiakin on tarjolla. Toki koulutus ei ole ainoa hoitajan ammattitaitoa määrittelevä tekijä.

Ammattitaito kehittyy niin teoriaa kuin käytännön kokemusta yhdistämällä. Perustiedot lasten kasvusta ja kehityksestä auttavat ymmärtämään eri ikäisten lasten tarpeita. Teoriatieto auttaa ymmärtämään miten toimia erilaisissa tilanteissa muun muassa lasten käytöksen osalta ja millaiset päivittäiset aktiviteetit ovat sopivia tukemaan lasten kehitystä eri osa-alueilla.

Lastenhoitajana yksityisessä perheessä työskennellessä olet vastuussa lasten kasvatuksesta omalta osaltasi. Nannyn pitää pystyä vastaamaan vanhempien kysymyksiin lasten kasvatuksesta ja perustelemaan vastauksensa relevantin ja uusimman tutkitun tiedon avulla. Vastuu lapsen kasvatuksesta on myös todella suuri, sillä vanhemmat saattavat tehdä päätöksiä lastensa turvallisuudesta ja kasvatuksesta nannyn tietojen pohjalta.

Suosittelemme myös koulutuksen päivittämistä erilaisten kurssien avulla. Tutkintojen sekä kurssien suorittaminen kertoo myös motivaatiostasi alaasi ja työtäsi kohtaan!

Millaisia koulutuksia on tarjolla?

Suomessa lastenhoitajan töihin voi kouluttautua lähihoitajakoulutuksen kautta tai esimerkiksi kouluttautumalla lastentarhaopettajaksi sosionomi (AMK) kautta tai yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen kautta.

Nannyn työ painottuu yleensä alle kouluikäisiin lapsiin, mutta osassa perheistä voi olla vanhempiakin lapsia, jolloin koulutukseksi voi sopia myös esim. nuoriso-ohjaajan koulutus. Esimerkiksi kätilön koulutus antaa todella hyvät valmiudet hoitaa vauvoja. Osa vanhemmista voi arvostaa myös esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutusta, vaikka ne eivät varsinaisesti varhaiskasvatuksen koulutuksia olekaan.

Lähihoitaja

Lähihoitajaksi voi opiskella suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen 2-3 vuotta ja sen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Koulutus antaa perustiedot ihmisten terveydestä ja voit suuntautua koulutuksen kautta muun muassa lapsiin ja nuoriin. Löydät lisätietoa ja tarinoita lähihoitajakoulutuksesta täältä. Lähihoitajakoulutuksia taas löytyy vaikka Studentumista tai Opintopolusta.

Lastentarhanopettaja

Lastentarhanopettajaksi voi kouluttautua opiskelemalla yliopistossa varhaiskasvatustieteitä tai sosionomitutkinnon kautta suorittamalla lastentarhaopettajan pätevyyden sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnossa. Koulutus kestää noin 3-5 vuotta ja antaa pätevyyden toimia päiväkodissa lastentarhanopettajana, mutta myös nannynä ulkomailla sekä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella myös kotiopettajana. Lisätietoa lastentarhanopettajan ammatista voit lukea Ammattinetistä ja koulutuksesta Opintopolusta.

Avoimessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa voi suorittaa alan kursseja, jotka saa hyväksi luettua tutkintoon opiskelupaikan saadessaan. Tämä on hyvä nopeuttaa valmistumista, jos et heti saa opiskelupaikkaa. Toki yksittäisten kurssien suorittamisestakin on hyötyä nannyksi hakiessa. Verkossa suoritettavia ammattikorkeakoulujen kursseja eri aloilta löytyy Campusonlinesta.

Ulkomaiset koulutukset

Alan tutkinnon voi toki suorittaa myös ulkomailla. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää, että koulutuksen tulisi olla vähintään tasoa 4 Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (European Qualifications Framework, EQF). Tätä tasoa ovat Suomessa mm. ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot.

Ulkomaisen koulutuksen järjestäjätahoon kannattaa myös suhtautua kriittisesti ja tehdä taustatyötä sen suhteen, minkä tahon akkreditoima kurssi on, mikä kurssin sisältö on ja onko siitä hyötyä nannyn urallesi. Erityisesti Britanniassa on paljon erittäin kalliitakin koulutuksia, joiden sisältö ei vastaa koulutukseen sijoitettavaa rahamäärää eikä monia näistä koulutuksista alalla arvostetakaan yhtä paljon kuin ns. virallisten järjestäjätahojen koulutuksia.

Kansainvälisen nannyjärjestön testit

Jos sinulla on paljon työkokemusta lastenhoidosta, mutta ei varsinaista alan ammatillista koulutusta, voit saada todistuksen osaamisestasi esimerkiksi kansainvälisen nannyjen etujärjestön (International Nanny Association, INA) kautta. Nämä testit eivät toki korvaa muuta koulutusta, mutta niillä voit todistaa perusosaamisesi eri aihealueilta. Testit ovat englanniksi, joten englannin kielen taitosi tulee olla hyvä. Testejä on kaksi erilaista ja ne voidaan suorittaa verkossa:

Lyhyt perustesti Basic Skills Assessment (hinta noin 23 euroa)

Laajempi testi Nanny Credential Exam (hinta noin 92 euroa, sisältäen opiskelumateriaalit).

Muut kurssit

Kursseja voi opiskella hyvin laajasti eri aihealueista. Ensiaputaidot ovat erityisen tärkeät!

Suurin osa kurssien järjestäjistä antaa kurssista todistuksen, joka kannattaa aina liittää mukaan työhakemukseen nannyn työtä haettaessa.

Listaamme tässä erilaisia aihealueita (osa laajoja, osa hyvin spesifejä), joiden kurssit ovat hyödyllisiä nannyille. Voit etsiä näitä kursseja kielitaitosi mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Englanniksi kurssivalikoimaa on enemmän, mutta myös kurssin järjestäjätahoon kannattaa suhtautua kriittisesti ja selvittää kurssin sisältö ja sen avulla saavutettavat taidot. Hakutermejä voi yhdestä aihealueestakin olla todella monia.

 • Lastenhoitajana perheiden kodeissa työskenteleminen (nanny education, nanny certificate, nanny training, nanny course)
 • Lasten ensiapu (paediatric first aid)
 • Hygieniapassi (food hygiene certificate)
 • Lasten ravitsemus ja ylipäätään ruoanlaitto (paediatric nutrition, nutrition for children)
 • Erityisruokavaliot
 • Lasten psykologia (child psychology)
 • Varhaiskasvatus (early childhood education)
 • Kasvu ja kehitys eri ikäkausina (growth and development)
 • Rajojen asettaminen lapselle, haastava käytös (discipline, boundaries, managing challenging behaviour)
 • Kehittävät aktiviteetit (educational activities)
 • Rutiinien luominen lapsille (routines/schedules for children)
 • Lasten turvallisuus, lastensuojelu (health and safety, child safeguarding)
 • Vauvojen hoitaminen (infant care)
 • Unikoulu (sleep training)
 • Satuhieronta (story massage)
 • Vauvahieronta (baby massage)
 • Kielikurssit, myös viittomakieli
 • Erityisen tuen tarpeet tai erityislapset (SEN=special educational needs, SNE=special needs education)
 • Erilaiset vanhemmuutta tukevat kurssit, joissa on varmasti myös nannyille hyödyllistä sisältöä (parenting)
 • Taloudenhoitoon liittyvät kurssit (nannyn työhön kuuluu melkein aina mm. pyykinpesu sekä yleensä myös siistimistehtäviä)
 • Kädentaitoihin, taiteeseen, musiikkiin, liikuntaan ja urheiluun liittyvät kurssit (kaikkea, mitä voit opettaa myös lapsille)
 • Itsepuolustuskurssit (self-defence)
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Perheiden kodeissa työskenteleminen (esim. supporting parents as a nanny, nannying when parent works from home)

Millaista koulutusta tai kursseja sinä suosittelisit muille nannyksi aikoville tai nannynä työskenteleville? Jätä suosituksesi kommentteihin!

No Comments

Post A Comment